Financieel plan voor directeur- grootaandeelhouders (DGA)

Als dga heeft u te maken met complexe adviesmaterie. Kleine foutjes hebben grote gevolgen. Goede advisering is cruciaal. Wij hebben de expertise in huis en staan u graag met raad en daad bij.

De vrijheid van zelfstandig ondernemen heeft een financiële keerzijde. Voor werknemers is er sprake van een uitgebreid systeem van sociale voorzieningen via de overheid en collectieve voorzieningen via de werkgever. Misschien heeft u, als werkgever, een pensioenregeling voor uw personeel getroffen. Verstandig, want daarmee bindt u uw personeel, maar hoe zit het nu eigenlijk met uw pensioen? Wat gebeurt er als u overlijdt of arbeidsongeschikt wordt?

Uitgelicht

[recentpost items=”10″ showthumb=”yes” excerpt_length=”0″ readmore=”” cat_name=”uitgelicht-fp-dga” date=”no” ]

[space][border][space]

[space]

Dga’s moeten pensioen zelf regelen

AOW

Als dga heeft u ook recht op AOW. De AOW-leeftijd gaat echter wel steeds verder omhoog. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd zelfs gekoppeld aan de levensverwachting. 20-ers mogen hierdoor naar verwachting pas met pensioen als ze bijna 72 jaar oud zijn. Benieuwd naar uw AOW leeftijd? Op deze pagina kunt u eenvoudig berekenen vanaf welke leeftijd u recht heeft op AOW.

Begin zo vroeg mogelijk

Als dga bouwt u geen pensioen op in een collectieve regeling. U moet dit zelf regelen. De vraag is of u de leeftijd waarop u recht heeft op AOW ook als uitgangspunt moet nemen voor uw pensioenplan. Bent u van plan om eerder te stoppen, dan zult u er rekening mee moeten houden dat u een periode uw pensioen volledig zelf betaalt. De spaarpot moet dus hoger worden. Begin zo vroeg mogelijk. Daarmee bespaart u een hoop premie.

Pensioenopbouw in eigen beheer

Heeft u in het verleden pensioen in eigen beheer opgebouwd? Dan moet u voor 31-12-2019 zeer belangrijke keuzes maken. Overweegt u om af te kopen? Dan geldt: hoe eerder u kiest, hoe meer belastingvoordeel. Lees hierover ook ons bericht: Einde pensioenopbouw in eigen beheer.

[space][info]

Pensioenopbouw voor dga’s

Het einde van pensioenopbouw in eigen beheer betekent niet dat u geen pensioen meer op kunt bouwen. Als dga kunt u kiezen voor privé sparen of beleggen of voor sparen of beleggen in uw BV. Uw mogelijkheden:

1. U spaart of belegt privé (box 3).
2. U spaart of belegt in de BV (box 2).
3. U sluit een lijfrente af bij een bank, verzekeraar of beleggingsinstelling.
4. U sluit een verzekerde pensioenregeling bij een verzekeraar af.

Wilt u weten welke optie fiscaal het interessantste is voor uw bedrijf en het beste bij uw persoonlijke situatie past? Wij adviseren u graag!

[/info]

[space][border][space]

Arbeidsongeschiktheid

AOV noodzakelijk voor veel dga’s

Als dga kunt u niet terugvallen op regelingen van de overheid. U moet alles zelf regelen. Ten onrechte wordt vaak gesteld dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering duur is. Er is namelijk sprake van een behoorlijk risico en dekking. Daarnaast zijn de bedragen bruto.

Wist u dat werknemers ook premie betalen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Zij staan verplicht een substantieel gedeelte van hun salaris af voor een dekking die veelal onder doet voor die van een goede privé verzekering.

[space][info]

Aov betaalbaarder dan gedacht

Veel zelfstandigen verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid, omdat ze de premie te duur vinden. De premie kan echter een stuk betaalbaarder zijn dan over het algemeen wordt gedacht.

  1. De premie is fiscaal aftrekbaar.
  2. De AOV kan op maat worden gemaakt door rekening te houden met opgebouwde financiële buffers.
  3. Het is mogelijk om alleen dat deel van het inkomen te verzekeren dat echt niet gemist kan worden.
  4. Het is mogelijk om een maximale uitkeringsduur af te spreken.

[/info]

[space]

[space][border][space]

[space]

Overlijden

Uitkering bij overlijden

Vroegtijdig overlijden van u of uw partner heeft enorme gevolgen. Emotioneel, maar ook voor uw financiële situatie. Uw inkomen valt weg en uw partner staat er ineens alleen voor.

Voor ondernemers geldt bovendien dat overlijden van een compagnon een claim kan veroorzaken. De erfenis van de nabestaanden komt om de hoek kijken en het is waarschijnlijk dat een behoorlijk gedeelte van het vermogen in uw onderneming zit. U moet dat dan kunnen betalen. Ook moet uw compagnon worden vervangen en ook dat kan behoorlijke kosten met zich meebrengen.

De ANW biedt niet in alle gevallen voldoende zekerheid. Zeker niet wanneer de overblijvende partner zelf een inkomen heeft. Om er zeker van te zijn dat uw gezin goed verzorgd achter blijft is een inventarisatie van uw situatie en getroffen regelingen nodig.

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering verzekert u de kosten van een uitvaart. De zorg wordt u uit handen genomen. U kunt er ook voor kiezen om uw uitvaart zelf te regelen met een uitkering uit een risicoverzekering.

Risicoverzekering

Met een risicoverzekering verzekert u een bedrag dat ineens wordt uitgekeerd bij overlijden. Risicoverzekeringen vormen vaak een onderdeel van een levensverzekering. Heeft u al een lopende levensverzekering? Dan kan het (indien mogelijk) gunstig zijn om de risicoverzekering daarin in te bouwen.

[space][info]

Tip: pensioen in eigen beheer opgebouwd? Zorg voor voldoende dekking voor het nabestaandenpensioen!

Wist u dat slechts 20% van de dga’s die pensioen in eigen beheer opbouwden een nabestaandenpensioen heeft geregeld? Dit terwijl zij wel een nabestaandenpensioen hebben toegezegd in hun pensioenbrief.

Overlijdt de dga dan moet het formeel toegezegde nabestaandenpensioen worden uitgekeerd. Afhankelijk van de leeftijd van de nabestaande(n) en de inhoud van de toezegging kan dit honderdduizenden euro’s kosten. Kan de bv dit niet dragen, dan dreigt faillissement.

[/info][space]

[space][space][space]


Verder naar

[border]

Informatie van derden

[border]

Financiële berichten

[border]
[recentpost items=”3″ showthumb=”no” excerpt_length=”0″ readmore=”Lees meer…” cat_name=”kort-bericht-financiele-planning-ondernemer” date=”no” ]

[space][space][space]