[youtube video_id=”eYOIyZt3bPA” width=”640″ height=”360″ ]

Bij langdurige ziekte kunt u het eerste jaar (tot een inkomen van ongeveer € 52.000 per jaar) meestal nog rekenen op uw volledige salaris. Uw werkgever neemt dit voor zijn rekening. In het tweede jaar krijgt u waarschijnlijk te maken met een aanzienlijke terugval. Meestal naar 70% van uw huidige inkomen. Verdient u meer dan € 52.000 per jaar dan is uw terugval echter (veel) groter. Na deze twee jaar valt u onder de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en kan uw terugval wederom veel groter worden. In deze wet ligt de nadruk op wat u nog wel kunt als u arbeidsongeschikt raakt. Er zijn twee mogelijkheden:
Blank_30px

Kunt u echt niet meer werken en bent u dus duurzaam arbeidsongeschikt dan valt u onder de IVA (Inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten). De uitkering bedraagt 75% van uw laatstverdiende loon volgens bepaalde normen, maar het valt niet mee om voor deze uitkering in aanmerking te komen. Bovendien geldt er een maximum salaris. Verdient u meer dan € 52.000 per jaar dan is het extra verstandig om u goed te laten adviseren, omdat u een aanzienlijke terugval van inkomsten bij arbeidsongeschiktheid riskeert.

Kunt u nog gedeeltelijk werken, dan valt u onder de WGA (Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Uw inkomen is dan afhankelijk van de mate waarin u kan werken.

Blank_30px

[info]Het is in alle gevallen verstandig om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid in kaart te brengen. Wij helpen u daar graag bij. U kunt dan weloverwogen een beslissing nemen hoe u met dit risico omgaat.[/info]
Blank_30px