Bedrijfsschadeverzekering

Broodnodige zak met geld na een calamiteit

De continuïteit van uw bedrijf is mede afhankelijk van uw bedrijfspand en goederenvoorraad. Bedrijfsstilstand (bijvoorbeeld door een grote brand) heeft tot gevolg dat uw bedrijfsinkomsten gedeeltelijk of geheel wegvallen terwijl de vaste lasten zoals personeelskosten, gas, water en licht, huur en verzekeringspremies gewoon doorlopen.

Gedurende de bedrijfsstilstand is uw bedrijf niet (voldoende) in staat om aan de vraag van klanten te voldoen. Het niet kunnen uitleveren van producten zal een grote impact hebben op de reputatie en inkomsten van uw bedrijf. Hierdoor kan sprake zijn van verlies van klanten, marktaandeel, personeel etc. Niet zelden brengt juist deze combinatie het voortbestaan van een bedrijf in gevaar.

[space][info]

Bedrijfsstilstand door een calamiteit in de omgeving

Bedrijfsstilstand kan ook ontstaan door een calamiteit in de directe omgeving van uw bedrijf.  Roet- en rookschade veroorzaken dan schade aan uw pand. Een afzetting kan er bovendien voor zorgen dat uw klanten of leveranciers u niet kunnen bereiken.

[/info]


[space][space]

[space] [border] [space]

Toelichting

[space][zl_tabs_reload label=”1″]
[zl_tabs_cell title=”Verzekering” id=”Verz_1″][space]

Bedrijfsschadeverzekering

De bedrijfsschadeverzekering biedt dekking indien er een bedrijfsstilstand is ontstaan ten gevolge van een gedekte schade oorzaak, zoals brand of ontploffing.

Dekking

In feite is deze verzekering een broodnodige zak met geld, die zowel de directe financiële schade dekt als aanvullende kosten om de bedrijfsvoering te herstellen. Denk daarbij aan de tijdelijke huur van een externe locatie, additionele transportkosten voor rerouten van de goederenstroom en overwerk vergoedingen.

Termijn

De uitkeringstermijn is de maximale periode waarbinnen de uitkering plaatsvindt en vangt aan op het moment van de schade. Dit tijdvak is meestal verzekerd voor 26, 52 of 104 weken. In de praktijk zien we voornamelijk 52 weken. In veel grote(re) schadegevallen is dat echter ontoereikend.

Premie

De premie hangt af van de verzekerde waarde, de gekozen dekking, de gekozen uitkeringstermijn en eventuele specifieke wensen.

Uitsluitingen

  • Bedrijfsstilstand veroorzaakt door slecht onderhoud of die het gevolg is van fouten bij de (ver)bouw.

  • Boetes en schadevergoedingen die u moet betalen als gevolg van bedrijfsstilstand. Bijvoorbeeld omdat u te laat levert.

  • Bedrijfsstilstand door saneringskosten. Dekking hiervoor is mogelijk via de milieuschadeverzekering.

[/zl_tabs_cell][zl_tabs_cell title=”Risico” id=”Risico_1″][space]

Risicoprofiel

De omzet van de onderneming is sterk afhankelijk van bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld het bedrijfspand en goederen), een bepaalde toeleverancier of de locatie, zoals een nabije publiekstrekker.

Bedrijfsstilstand

De continuïteit van uw bedrijf is mede afhankelijk van (bereikbaarheid van) uw bedrijfspand en goederenvoorraad. Het is daarom verstandig om maatregelen te treffen die de continuïteit van uw onderneming zoveel mogelijk waarborgen als uw bedrijfspand of goederenvoorraad door een calamiteit wordt getroffen. Bedrijfsstilstand heeft tot gevolg dat uw bedrijfsinkomsten gedeeltelijk of geheel wegvallen terwijl de vaste lasten zoals personeelskosten, gas, water en licht, huur en verzekeringspremies gewoon doorlopen.

Impact

Gedurende de bedrijfsstilstand is uw bedrijf niet (voldoende) in staat om aan de vraag van klanten te voldoen. Het niet kunnen uitleveren van producten zal een grote impact hebben op de reputatie en inkomsten van uw bedrijf. Hierdoor kan sprake kan zijn van verlies van klanten, marktaandeel, personeel etc. Niet zelden brengt juist deze combinatie het voortbestaan van een bedrijf in gevaar.

Korte bedrijfsstilstand

Houd bij de evaluatie van dit risico voor uw bedrijf niet alleen rekening met een noodscenario waarbij uw bedrijfspand volledig is afgebrand. Er kan ook iets in uw omgeving gebeuren. Zo kan een brand in de directe omgeving van uw bedrijf roet- en rookschade veroorzaken aan uw pand en kan een afzetting ervoor zorgen dat uw klanten of leveranciers u niet kunnen bereiken.

[/zl_tabs_cell][/zl_tabs_reload]

[space][space][space]