Cybercrimeverzekering

Cybercrime

Ook uw bedrijf kan slachtoffer worden van cybercrime. Verlies van data, bedrijfsstilstand door onbereikbaarheid van de website en verloren winst door netwerkproblemen zijn enkele voorbeelden van schadeoorzaken.

[/info]


[space][space]

[space] [border] [space]

Toelichting

[space][zl_tabs_reload label=”1″]
[zl_tabs_cell title=”Verzekering” id=”Verz_1″][space]

Cybercrimeverzekering

Schade als gevolg van cybercrime wordt niet (volledig) gedekt door ‘normale’ verzekeringen. Zonder aanvullende cybercrimeverzekering kunt u met een flinke schadepost blijven zitten.

Dekking

Een cybercrimeverzekering stemt u af op uw bedrijfsactiviteiten door middel van keuzemodules. U kunt uw bedrijf onder andere verzekeren tegen de gevolgen van hacking zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data, bedrijfsstilstand en verloren winst door netwerkproblemen. Tevens kan deze verzekering een vergoeding geven voor kosten voor crisismanagement en de inzet van ICT-specialisten.

Premie

De premie voor deze verzekering is onder ander afhankelijk van de gekozen dekking en de jaaromzet.

[/zl_tabs_cell][zl_tabs_cell title=”Risico” id=”Risico_1″][space]

Risicoprofiel

De onderneming kan slachtoffer worden van cybercrime.

Cybercrime

Volgens een schatting van de politie is 40 procent van de Nederlandse ondernemers in 2014 slachtoffer geweest van cybercrime, Cybercrime is een groot probleem en de verwachting is dat dit door toenemende digitalisering alleen maar groter zal worden. Ook ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen.

Kostenposten

Voor het bedrijfsleven zijn industriële spionage, afpersing, online diefstal van geld en klantgegevens en inbreuken op intellectueel eigendom de grootste kostenposten. Schade kan echter ook ontstaan door onbereikbaarheid van de website (webshops), herstelkosten en kosten van juridische bijstand. Bij de consument gaat het om diefstal van persoonlijke gegevens en phishing. Deze vormen van cybercrime leiden bij bedrijven tot kostenposten vanwege directe schade, schadevergoedingen of boetes.

[/zl_tabs_cell][/zl_tabs_reload]

[space][space][space]