16/11/2018

Psychisch verzuim grote zorg voor mkb

Werknemers zijn vaker ziek en het herstel duurt langer. Aandeel psychisch verzuim neemt toe.
09/07/2018

Compensatie werkgever bij ontslag na ziekte

Vanaf 2020 worden werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen i.v.m. ontslag van langdurig zieke werknemers gecompenseerd.
24/04/2018

Griepepidemie langer, zwaarder en veel duurder

De griepepidemie duurde ruim twee keer zo lang als gemiddeld. Kosten € 1,3 miljard.
13/02/2018

Overwerk is voortaan ook loon

Werkgevers moeten voortaan ook vakantiegeld betalen over overwerk.
04/12/2017

Heeft uw bedrijf een “eigen” pensioenregeling?

Werkgevers moeten voorgenomen wijzigingen voorleggen aan de OR.
06/11/2017

Vrouwen verzuimen meer

Onder werknemers van 25 tot 35 jaar is het verzuimpercentage van vrouwen twee keer zo hoog.
12/10/2017
werkgeversaansprakelijkheid

Als werkgever bent u aansprakelijk

Werkgevers doen er verstandig aan zich tegen werkgeversaansprakelijkheid te verzekeren.
30/06/2017

Oudere werkloze werknemer in dienst nemen

Werkgevers die mensen in dienst nemen die 56 jaar of ouder zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte.
25/04/2017

Zakenreizigers onwetend over zakenreisverzekering

Er bestaat veel onduidelijkheid over de dekking van zakenreisverzekeringen.