05/01/2017

5500 meldingen ernstig datalek in 1 jaar

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Organisaties die een ernstig datalek hebben, moeten dit sindsdien melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en soms […]
21/08/2014

Ondernemers lopen risico’s door verouderde contracten

In Nederland sluiten veel zakelijke contracten niet aan bij de actuele wetgeving. Dit brengt onnodige risico’s met zich mee. ARAG maakt zich ernstig zorgen over de […]
24/07/2014

Veel bedrijven onbewust van aansprakelijkheidsrisico milieuschade

In 2004 is de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD) ingevoerd: bedrijven kunnen niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor milieuschade als gevolg van opzet of nalatig […]
03/05/2014

Preventietips ter voorkoming van transportcriminaliteit

[space] De schade als gevolg van ladingdiefstal ligt op circa 350 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van de diefstallen wordt gepleegd door zogeheten zeilsnijders: […]
19/02/2013
Risicomanagement: Afhankelijkheid afnemer / leverancier

Blog: Faillissement veroorzaakt kettingreactie

Een belangrijk risicomanagement onderwerp is het vaststellen van de afhankelijkheid van een onderneming aan een beperkt aantal leveranciers en/of afnemers. Op het moment dat de zaken […]