22/12/2017

EInde pensioenopbouw in eigen beheer

Handig stappenplan voor directeur-groot-aandeelhouders.
03/01/2017

Blog: Einde dienstverband?

Aanzegging op tijd verstuurd. Werknemer op vakantie. Is aan de voorwaarden voldaan?
18/04/2014

Preventiemaatregelen horeca: Brand

In de horeca is het risico van brand aanzienlijk, met name in keukens waar gas, open vuur, hete olie en brandbare stoffen aanwezig zijn. Een brand in […]
09/04/2014

Preventietips brand door elektrische installaties

Veel branden ontstaan door een mankement in de elektrische installatie. Bijvoorbeeld door een slecht ontwerp, verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Veel oorzaken liggen echter ook bij […]
08/04/2014

Preventietips brandgevaarlijke werkzaamheden (uitvoerder)

Het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden brengt soms grote risico’s met zich mee. Branden door lassen, slijpen, solderen, dakdekken of soortgelijke werkzaamheden waarbij warmte vrijkomt, […]
07/04/2014

Preventietips ter voorkoming van werkgeversaansprakelijkheid

De meeste ongelukken gebeuren op de werkplek. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de veiligheid van uw werknemers. Hieronder staan enkele tips om de kans op […]
23/03/2014

Organisatorische maatregelen ter voorkoming van inbraak

Inbraakpreventie is niet alleen een kwestie van het treffen van bouwkundige en elektronische maatregelen. Om tot een sluitend geheel te komen zal de gebruiker van een […]
22/03/2014

Preventietips algemene aansprakelijkheid

Als een bezoeker iets overkomt op uw bedrijfsterrein, kunt u daarop worden aangesproken. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Met onderstaande tips kunt u […]