05/12/2014

Preventiemaatregelen horeca: koelschade

Standaard preventiemaatregelen bij gekoelde opslag Jaarlijks onderhoud van het koelsysteem met contract en logboek. Denk ook aan het ijsvrij houden van de verdampers; Afhankelijk van het belang: […]
03/05/2014

Preventietips ter voorkoming van transportcriminaliteit

[space] De schade als gevolg van ladingdiefstal ligt op circa 350 miljoen euro per jaar. Het grootste deel van de diefstallen wordt gepleegd door zogeheten zeilsnijders: […]
18/04/2014

Preventiemaatregelen horeca: Brand

In de horeca is het risico van brand aanzienlijk, met name in keukens waar gas, open vuur, hete olie en brandbare stoffen aanwezig zijn. Een brand in […]
09/04/2014

Preventietips brand door elektrische installaties

Veel branden ontstaan door een mankement in de elektrische installatie. Bijvoorbeeld door een slecht ontwerp, verkeerde aanleg of slecht onderhoud. Veel oorzaken liggen echter ook bij […]
08/04/2014

Preventietips brandgevaarlijke werkzaamheden (uitvoerder)

Het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden brengt soms grote risico’s met zich mee. Branden door lassen, slijpen, solderen, dakdekken of soortgelijke werkzaamheden waarbij warmte vrijkomt, […]
23/03/2014

Organisatorische maatregelen ter voorkoming van inbraak

Inbraakpreventie is niet alleen een kwestie van het treffen van bouwkundige en elektronische maatregelen. Om tot een sluitend geheel te komen zal de gebruiker van een […]
22/03/2014

Preventietips algemene aansprakelijkheid

Als een bezoeker iets overkomt op uw bedrijfsterrein, kunt u daarop worden aangesproken. Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Met onderstaande tips kunt u […]